logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 06. 02. 2016 Čas 09:00 Teplota vzduchu 1 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska