logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 23. 11. 2014 Čas 21:00 Teplota vzduchu 3 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska