logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 31. 10. 2014 Čas 20:00 Teplota vzduchu 5 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska