logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 25. 10. 2014 Čas 02:00 Teplota vzduchu 7 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska