logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 27. 04. 2017 Čas 19:00 Teplota vzduchu 8 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska