logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 27. 11. 2014 Čas 19:00 Teplota vzduchu 2 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska