logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 05. 03. 2015 Čas 12:00 Teplota vzduchu 6 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska