logo

Bratislava - Kuchajda

Dátum 09. 12. 2016 Čas 08:00 Teplota vzduchu 2 °C   Graf teploty Graf teploty Video Graf teploty
Nazov strediska