Aktuality   Predpoveď počasia Aktuálne počasie   Letoviská Voda Hory Snehové správy Web kamery Turist Info Zdravie Astro Agro Postreky Lexikón   Služby Kontakt
Vyhľadávanie
Náhľad kamier
Signalizačná správa ÚKSÚP

Úplné znenie

Rojenie obaľovača slivkového obaľovača broskyňového prebieha v tomto roku na mnohých lokalitách presne podľa predpokladov a sú jasne viditeľné zmeny vymedzujúce 1. a 2. generáciu. Medzi povolenými prípravkami je jeden biologický, a to Lepinox plus proti obaľovačovi broskyňovému, ktorý možno použiť na začiatku liahnutia húseníc, čo je oproti dátumom v nižšie uvedenej tabuľke asi o 4-5 dni skôr. Ostatné prípravky sa aplikujú v období liahnutia lariev alebo ihneď po vyvrcholení letu motýľov alebo 8-10 dní po začiatku výraznejšieho náletu. Povolené prípravky.

-          obaľovač broskyňový – Karate Zeon 5 CS (aj MB), Lambda 50 CS a Lambdol a iba v malospotrebiteľskom balení Samuraj, ďalej Decis EW 50, Delta EW 50 a Decis Protech (aj MB) a iba v malospotrebiteľskom balení Decis Al,

-          obaľovač slivkový – Karate Zeon 5 CS (aj MB), Lambda 50 CS a Lambdol a iba v malospotrebiteľskom balení Samuraj, ďalej Decis EW 50, Delta EW 50 a Decis Protech (aj MB) a iba v malospotrebiteľskom balení Decis Al, Calypso 480 SC (aj MB) a iba v malospotrebiteľskom balení Calypso Al, a ďalej prípravky, ktoré možno použiť maximálne 1-krát za sezónu Mospilan 20 SP (aj MB), Aceta, Green Mospi, Yoroi a Zonna.

Presnejšie dátumové ohraničenie pre celé Slovensko je uvedené v nasledovnej tabuľke:

územie Slovenskej republiky
obaľovač broskyňový
obaľovač slivkový
1. signalizačné pásmo (okresy Dunajská Streda, Komárno a juh okresov Galanta, Šaľa a Nové Zámky
20.-22. júna
24.-26. júna
2. signalizačné pásmo (ohraničeného približne okresmi Bratislava, Trnava, Nitra, Levice, Lučenec, Rimavská Sobota, Košice a Michalovce)
23.-25. júna
27. júna-1. júla
3. signalizačné pásmo (nížinné polohy a kotliny severnejšie od 2. pásma do nadmorskej výšky približne 600 m)
30.júna -3. júla
4.-9. júla
polohy nad 600 m
-
ešte plus 5-7 dníSkrátená verzia

-        broskyneobaľovač broskyňový, slivkyobaľovač slivkovýpribližné termíny ošetrovania:

územie Slovenskej republiky
obaľovač broskyňový
obaľovač slivkový


1. mapa
20.-22. júna
24.-26. júna

2. mapa
23.-25. júna
27. júna-1. júla

3. mapa
30.júna -3. júla
4.-9. júla

4. mapa
-
ešte plus 5-7 dní
Prípravky:

-          obaľovač broskyňový – Karate Zeon 5 CS (aj MB), Lambda 50 CS a Lambdol a iba v malospotrebiteľskom balení Samuraj, ďalej Decis EW 50, Delta EW 50 a Decis Protech (aj MB) a iba v malospotrebiteľskom balení Decis Al + biologický prípravok Lepinox plus, ktorý možno použiť na začiatku liahnutia húseníc, čo je oproti dátumom v tabuľke asi o 4-5 dni skôr,
obaľovač slivkový – Karate Zeon 5 CS (aj MB), Lambda 50 CS a Lambdol a iba v malospotrebiteľskom balení Samuraj, ďalej Decis EW 50, Delta EW 50 a Decis Protech (aj MB) a iba v malospotrebiteľskom balení Decis Al, Calypso 480 SC (aj MB) a iba v malospotrebiteľskom balení Calypso Al, a ďalej prípravky, ktoré možno použiť maximálne 1-krát za sezónu Mospilan 20 SP (aj MB), Aceta, Green Mospi, Yoroi a Zonna.

Ing. Stanislav Barok
ÚKSÚP – OOR
18.6.2018


Zdroj: ÚKSÚP
 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

 
 
Letenky
Pelikan