Aktuality   Predpoveď počasia Aktuálne počasie   Letoviská Voda Hory Snehové správy Web kamery Turist Info Zdravie Astro Agro Postreky Lexikón   Služby Kontakt
Vyhľadávanie
Náhľad kamier
SIGNALIZAČNÁ SPRÁVA ÚKSÚP   /26.6.2017 - 2.7.2017/

Úplné znenie
Trvalé ustálené teplé počasie vyhovuje obaľovačom. Let druhej generácie obaľovača jablčného postupne graduje. Pokles početnosti ulovených motýľov vo feromónových lapačoch zrejme spôsobí až ďalšie ochladenie alebo prirodzený vývoj. Nižšie uvádzame približné termíny ošetrovania:
územie Slovenskej republiky
1. termín
2. termín
1. signalizačné pásmo (okresy Dunajská Streda, Komárno a juh okresov Galanta, Šaľa a Nové Zámky
5.-7. júla
13.-15. júla
2. signalizačné pásmo (ohraničené približne okresmi Bratislava, Trnava, Nitra, Levice, Lučenec, Rimavská Sobota, Košice a Michalovce):
9.-12. júla
16.-21. júla
3. signalizačné pásmo (nížinné polohy a kotliny severnejšie od 2. pásma do nadmorskej výšky približne 600 m):
15.-21. júla
22.-31. júla
polohy nad 600 m
ešte plus 5-7 dní

Ďalej uvádzame prehľad v súčasnosti povolených prípravkov:
-          buď v 1. termíne proti nakladeným vajíčkam Coragen 20 SC (max. 2-x za sezónu), Dimilin 48 SC (aj v malospotrebiteľskom balení – MB) alebo Integro (aj MB),
-          alebo v 2. termíne proti vyliahnutým húseniciam max. 2-x za sezónu Bulldock 25 EC (aj MB) a Green Bull, ďalej Calypso 480 SC (aj MB) a iba v malospotrebiteľskom balení Calypso Al, Cyprin 10 EC, Decis EW 50 (aj MB), Decis Protech (aj MB) a Delta EW 50 a iba v malospotrebiteľskom balení Decis Al, Karate Zeon 5 CS (aj MB), Lambda 50 CS, Lambdol, Star Verso a iba v malospotrebiteľskom balení Samuraj, Mavrik 2 F, max. 1-x za sezónu Mospilan 20 SP (aj MB), Aceta, Green Mospi, Yoroi a Zonna, ďalej Pyrinex M 22, Reldan 22 (aj MB), Spintor (aj MB) a Steward (aj MB)
-          alebo biologické prípravky Biobit XL, Lepinox Plus, Carpovirusine (max. 3-x za sezónu), Madex a Madex Top, ktoré sa aplikujú približne 3 dni po 1. termíne.
Všetky 3 skupiny prípravkov sa vzájomne vylučujú, to znamená, že sa nepožívajú v slede za sebou, ale postačuje jedno ošetrenie niektorého z nich vo vhodnom termíne. Pri neskorých odrodách odporúčame opakovanie ošetrenia po 10-14 dňoch. Upozorňujeme, že prípravky s obsahom iba pyretroidnej účinnej látky majú výrazne zníženú účinnosť už pri teplotách nad 25oC!

Skrátená verzia
-        jadrovinyobaľovač jablčný – orientačné obdobia ošetrovania sú nasledovné:

územie Slovenskej republiky
1. termín
2. termín
1. signalizačné pásmo
5.-7. júla
13.-15. júla

2. signalizačné pásmo
9.-12. júla
16.-21. júla

3. signalizačné pásmo
15.-21. júla
22.-31. júla

4. signalizačné pásmo
ešte plus 5-7 dní


Prehľad v súčasnosti povolených prípravkov:
-          buď v 1. termíne proti nakladeným vajíčkam Coragen 20 SC (max. 2-x za sezónu), Dimilin 48 SC (aj v malospotrebiteľskom balení – MB) alebo Integro (aj MB),
-          alebo v 2. termíne proti vyliahnutým húseniciam max. 2-x za sezónu Bulldock 25 EC (aj MB) a Green Bull, ďalej Calypso 480 SC (aj MB) a iba v malospotrebiteľskom balení Calypso Al, Cyprin 10 EC, Decis EW 50 (aj MB), Decis Protech (aj MB) a Delta EW 50 a iba v malospotrebiteľskom balení Decis Al, Karate Zeon 5 CS (aj MB), Lambda 50 CS, Lambdol, Star Verso a iba v malospotrebiteľskom balení Samuraj, Mavrik 2 F, max. 1-x za sezónu Mospilan 20 SP (aj MB), Aceta, Green Mospi, Yoroi a Zonna, ďalej Pyrinex M 22, Reldan 22 (aj MB), Spintor (aj MB) a Steward (aj MB)
alebo biologické prípravky Biobit XL, Lepinox Plus, Carpovirusine (max. 3-x za sezónu), Madex a Madex Top, ktoré sa aplikujú približne 3 dni po 1. termíne.

Ing. Stanislav Barok
ÚKSÚP – OOR
26.6.2017
Zdroj: ÚKSÚP
 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

 
 
Letenky
Pelikan