Aktuality   Predpoveď počasia Aktuálne počasie   Letoviská Voda Hory Snehové správy Web kamery Turist Info Zdravie Astro Agro Postreky Lexikón   Služby Kontakt
Vyhľadávanie
Náhľad kamier
Signalizačná správa ÚKSÚP

Úplné znenie
Rojenie obaľovača slivkového obaľovača broskyňového prebieha v tomto roku od začiatku júna bez väčších výkyvov, nakoľko je ustálené teplé počasie vhodné pre ich rojenie, párenie, kladenie vajíčok a následne vývoj druhej generácie. Medzi povolenými prípravkami je jeden biologický, a to Lepinox plus (aj v malospotrebiteľskom balení – MB) proti obaľovačovi broskyňovému, ktorý možno použiť na začiatku liahnutia húseníc, čo je oproti dátumom v nižšie uvedenej tabuľke asi o 4-5 dni skôr. Ostatné prípravky sa aplikujú v období liahnutia lariev alebo ihneď po vyvrcholení letu motýľov alebo 8-10 dní po začiatku výraznejšieho náletu. Pre Košický kraj odporúčame termíny posunúť o 2-3 dni skôr kvôli vyšším teplotám ako na západnom Slovensku. Povolené prípravky.
obaľovač broskyňový – Karate Zeon 5 CS (aj MB) a Lambdol a iba v malospotrebiteľskom balení Samuraj,
obaľovač slivkový – Decis EW 50, Delta EW 50 a Decis Protech (aj MB) a iba v malospotrebiteľskom balení Decis Al, Calypso 480 SC a iba v malospotrebiteľskom balení Calypso Al a ďalej Karate Zeon 5 CS (aj MB) a Lambdol a iba v malospotrebiteľskom balení Samuraj, ktoré sú autorizované proti húseniciam všeobecne.
Presnejšie dátumové ohraničenie pre celé Slovensko je uvedené v nasledovnej tabuľke:
územie Slovenskej republiky
obaľovač broskyňový
obaľovač slivkový
1. signalizačné pásmo (okresy Dunajská Streda, Komárno a juh okresov Galanta, Šaľa a Nové Zámky
30. júna-2. júla
4.-6. júla
2. signalizačné pásmo (ohraničeného približne okresmi Bratislava, Trnava, Nitra, Levice, Lučenec, Rimavská Sobota, Košice a Michalovce)
3.-5. júla
7.-11. júla
3. signalizačné pásmo (nížinné polohy a kotliny severnejšie od 2. pásma do nadmorskej výšky približne 600 m)
10.-13. júla
14.-19. júla
polohy nad 600 m
-
ešte plus 5-7 dní

Skrátená verzia
broskyneobaľovač broskyňový (synonymum obaľovač východný), slivkyobaľovač slivkovýpribližné termíny ošetrovania:
územie Slovenskej republiky
obaľovač broskyňový
obaľovač slivkový
1. mapa
30. júna-2. júla
4.-6. júla
 
2. mapa
3.-5. júla
7.-11. júla
 
3. mapa
10.-13. júla
14.-19. júla
 
4. mapa
ešte plus 5-7 dní
 
Pre Košický kraj odporúčame termíny posunúť o 2-3 dni skôr kvôli výraznejšie vyšším teplotám ako na západnom Slovensku.
Prípravky:
obaľovač broskyňový – Karate Zeon 5 CS (aj MB) a Lambdol a iba v malospotrebiteľskom balení Samuraj; biologický prípravok Lepinox plus (aj v malospotrebiteľskom balení – MB) aplikujte asi o 4-5 dni skôr oproti dátumom v tabuľke.

obaľovač slivkový – Decis EW 50, Delta EW 50 a Decis Protech (aj MB) a iba v malospotrebiteľskom balení Decis Al, Calypso 480 SC a iba v malospotrebiteľskom balení Calypso Al a ďalej Karate Zeon 5 CS (aj MB) a Lambdol a iba v malospotrebiteľskom balení Samuraj, ktoré sú autorizované proti húseniciam všeobecne.
Ing. Stanislav Barok
ÚKSÚP – OOR
21.6.2019
Zdroj: ÚKSÚP
 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

 
 
Letenky
Pelikan