Aktuality   Predpoveď počasia Aktuálne počasie   Letoviská Voda Hory Snehové správy Web kamery Turist Info Zdravie Astro Agro Postreky Lexikón   Služby Kontakt
Vyhľadávanie
Náhľad kamier
SIGNALIZAČNÁ SPRÁVA ÚKSÚP   /14.4.- 25.4.2014/
Úplné znenie
Tak predsa nakoniec ustálené počasie vystriedalo typické aprílové, teda zamračená obloha s nejakými zrážkami, vetrom, prípadne po vyjasnení rannými prízemnými mrazmi. Zdá sa, že takýto ráz počasia potrvá aj 10 dní. I tak je podľa kvitnutia orgovánu uskorenie vegetácie okolo 2-3 týždňov.

Ovocné stromy
Napriek miernemu ochladeniu upozorňujeme, že po odkvitnutí jabloní začínajú lietať podkopáčiky, ktoré patria medzi tzv. mínujúcich škodcov jabloní. Ako prvý začína lietať ploskáčik jabloňový, po ňom sa o niekoľko dní objavuje podkopáčik špirálový, ktorý spôsobuje najväčšie škody, a tretím druhom je podkopáčik ovocný. Ich rojenie však u nás nemožno signalizovať pomocou feromónových odparníkov, pretože nie sú oficiálne povolené. Podkopáčiky škodia hlavne v najteplejších oblastiach, teda v okresoch Dunajská Streda, Komárno a juh okresov Galanta, Šaľa a Nové Zámky, pričom menšie škody môžu vzniknúť aj na juhu susediacich okresov, teda Pezinok, Senec, Trnava, Nitra a Levice, plus na východe republiky v okrese Trebišov. V tomto doteraz teplom jarnom počasí osobitne upozorňujeme, že škodlivosť môže byť významná aj v týchto susediacich oblastiach. Na ostatnom území republiky sú ich škody zanedbateľné. Za rok mávajú 2 až 3 generácie, ochrana je najdôležitejšia pre prvé dve generácie. Na chemickú ochranu v čase rojenia približne okolo 24. apríla možno použiť prípravky Ceon 5 CS, Decis EW 50 (aj v malospotrebiteľskom balení), Decis Protech, Delta EW 50, In-Sek, Karate Zeon 5 CS (aj v malospotrebiteľskom balení), Lambdol, Star Verso a Star Zeon alebo v čase kladenia vajíčok približne o 5-7 dní neskôr po rojení prípravky Calypso 480 SC (aj v malospotrebiteľskom balení), Dimilin 48 SC (aj v malospotrebiteľskom balení) a Spintor (aj v malospotrebiteľskom balení).
Zelenina
Upozorňujeme aj na kvetárku kapustovú, ktorá poškodzuje priesady kapustovej zeleniny. Za suchého počasia sú škody vyššie. Preventívna ochrana spočíva v správnom striedaní plodín, ničení burín a v odstraňovaní poškodených rastlín s larvami v predošlom roku. Na sledovanie rojenia a odchyt múch sa používajú Biele lepové doštičky, ktoré sa do porastov umiestňujú po vysadení sadeníc. Povolený je aj pomocný prípravok Stopset B. Ochrana má opodstatnenie iba v prípade opakovaných silných výskytov v predchádzajúcich rokoch. Na chemickú ochranu nie je v súčasnosti povolený žiadny prípravok.
Je zaujímavé, že i keď počas kvitnutia marhúľ pršalo len jeden jediný raz s výdatnosťou do 10 mm, výskyty moniliózy sú pomerne značné. Ten spomínaný dážď bol však práve v čase vrcholiaceho kvitnutia. Z toho vyplýva, že vôbec nerozhoduje intenzita dažďa, ale jeho „správne“ načasovanie.
Pripomenutia
Okrem vyššie spomenutých škodcov pripomíname:
-            ochranu egreša proti americkej múčnatke egreša tesne pred a po odkvitnutí,
-            ochranu sliviek proti piliarkam ihneď po ich odkvitnutí, keď opadávajú posledné korunné lupienky kvetov (nie skôr, keď ešte lietajú včely!),
-            prikrývanie porastov cibule proti mínerke pórovej ešte pred začiatkom rojenia netkanými textíliami, ktoré treba vykonať najneskôr do polovice apríla, a to najmä preto, lebo na chemickú ochranu nie je momentálne povolený žiadny prípravok,
-            škodcu jahôd, a to kvetovku jahodovú, proti ktorej sú povolené prípravky Ceon 5 CS, Decis EW 50 (aj v malospotrebiteľskom balení), Decis Protech, Delta EW 50, In-Sek, Karate Zeon 5 CS (aj v malospotrebiteľskom balení), Lambdol, Star Verso a Star Zeon, ktoré sa aplikujú až pri zistení prvých chrobákov, najlepšie krátko pred kvitnutím, nie na rozkvitnuté jahody!
Skrátená verzia
-          jadrovinypodkopáčiky – najmä v okresoch Dunajská Streda, Komárno a juh okresov Galanta, Šaľa a Nové Zámky, pričom menšie škody môžu vzniknúť aj na juhu susediacich okresov, teda Pezinok, Senec, Trnava, Nitra a Levice, plus na východe republiky v okrese Trebišov. Na chemickú ochranu v čase rojenia približne okolo 24. apríla možno použiť prípravky Ceon 5 CS, Decis EW 50 (aj v malospotrebiteľskom balení), Decis Protech, Delta EW 50, In-Sek, Karate Zeon 5 CS (aj v malospotrebiteľskom balení), Lambdol, Star Verso a Star Zeon alebo v čase kladenia vajíčok približne o 5-7 dní neskôr po rojení prípravky Calypso 480 SC (aj v malospotrebiteľskom balení), Dimilin 48 SC (aj v malospotrebiteľskom balení) a Spintor (aj v malospotrebiteľskom balení).
-          kapustová zeleninakvetárka kapustová – preventívna ochrana spočíva v správnom striedaní plodín, ničení burín a v odstraňovaní poškodených rastlín s larvami v predošlom roku. Na sledovanie rojenia a odchyt múch sa používajú Biele lepové doštičky, ktoré sa do porastov umiestňujú po vysadení sadeníc. Povolený je aj pomocný prípravok Stopset B.
-          egrešamerická múčnatka egreša – tesne pred a po odkvitnutí.
-          slivkypiliarkyihneď po ich odkvitnutí, keď opadávajú posledné korunné lupienky kvetov (nie skôr, keď ešte lietajú včely!).
-          cibuľamínerka pórová – prikrývanie porastov ešte pred začiatkom rojenia netkanými textíliami, ktoré treba vykonať najneskôr do polovice apríla.
jahodykvetovka jahodová prípravky Ceon 5 CS, Decis EW 50 (aj v malospotrebiteľskom balení), Decis Protech, Delta EW 50, In-Sek, Karate Zeon 5 CS (aj v malospotrebiteľskom balení), Lambdol, Star Verso a Star Zeon, ktoré sa aplikujú až pri zistení prvých chrobákov, najlepšie krátko pred kvitnutím, nie na rozkvitnuté jahody!
Ing. Stanislav Barok
ÚKSÚP – OOR
Zdroj: ÚKSÚP
 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

 
 
Letenky
Pelikan