Aktuality   Predpoveď počasia Aktuálne počasie   Letoviská Voda Hory Snehové správy Web kamery Turist Info Zdravie Astro Agro Postreky Lexikón   Služby Kontakt
Vyhľadávanie
Náhľad kamier
SIGNALIZAČNÁ SPRÁVA ÚKSÚP   /24.4.2017 - 30.4.2017/

Úplné znenie
Uplynulé výrazné ochladenie spomalilo vegetáciu, ale aj vývoj väčšiny chorôb a škodcov. Preto je potrebné počítať so zosúladením ošetrovania podľa fenofáz ošetrovaných plodín a aj skutočným ohrozením porastov. Kalendárne termíny ošetrovania neplatia rovnako každým rokom.
Koncom apríla až začiatkom mája býva pravidelne pozorované rojenie múch mínerky pórovej, ktorá poškodzuje hlavne cibuľu z jesennej alebo skorej jarnej výsadby. Vzhľadom na to, že momentálne nie je proti tomuto škodcovi povolený žiadny chemický prípravok, upozorňujeme na možnosť využiť prikrývanie porastov ešte pred začiatkom rojenia netkanými textíliami, ktoré je potrebné vykonať čo najskôr. Najčastejšie sa používajú textílie s hmotnosťou 17 gramov na m2. Porasty sa prikrývajú tak, aby textília presahovala za okraj porastu aspoň 20 cm. Proti odviatiu vetrom sa okraj textílie zaťaží pôdou, prípadne kameňmi alebo latkami. Textília sa z porastu odstráni až vtedy, keď pominie nebezpečenstvo náletu škodcu. Pri jarnej generácii mínerky to býva najskôr v druhej polovici mája. Postrek sa vykonáva na začiatku rojenia, ktoré možno očakávať okolo 30. apríla až 2 mája.
Z chorôb jadrovín upozorňujeme na múčnatku a chrastavitosť, proti ktorým možno zasiahnuť počas rastu plodov po odkvitnutí. V súčasnosti povolené prípravky sú nasledovné:
-        chrastavitosť:
 • do jabloní – Qualy 300 EC (aj v malospotrebiteľskom balení – MB), Tercel, Funguran, Penncozeb 75 WG, Batalion 450 SC a Gladius 450 SC,
 • do jabloní a hrušiek – Malvin WG a Mancosan 80 WP,
 • do jadrovín – Scab 480 SC, Scab 80 WG, Merpan 80 WDG, Chorus 50 WG (aj MB), Difcor 250 EC, Difenzone, Score, Delan 700 WDG, Dion 700 WG, Delan Pro, Faban, Syllit 400 SC (v MB – Syllit 65), Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Polyram WG, Antre 70 WG, Mythos 30 SC a Scala,
-        múčnatka:
 • do jabloní – Domark 10 EC, Kumulus WG (aj MB), Síra 800 WG, Sirus, Pol-Sulphur 800 SC a Thiovit Jet (aj MB).
 • do jabloní a hrušiek – Cyflamid 50 EW,
-        múčnatka a chrastavitosť súčasne:
 • do jabloní – Discus,
 • do jabloní a hrušiek – Dithane M 45, Novozir MN 80, Zato 50 WG (aj MB)
 • do jadrovín –Dithane DG Neo Tec, Flint Plus 64 WG, Luna Experience, Sercadis, Sulfurus, Topas 100 EC (aj MB alebo Chrastavitosť a múčnatka jabloní stop), Penco 100 EC a Star Tar.
U veľkopestovateľov, najmä v lokalitách s potvrdenými výskytmi spály jadrovín, odporúčame preventívny postrek v období od pučania do začiatku kvitnutia stromov prípravkami Aliette 80 WG a Kuprikol 50 povolenými pre jablone a hrušky. V období počas kvitnutia je povolený do jadrovín prípravok Blossom Protect. Pre pestovateľov s výskytom tejto karanténnej choroby je toto ošetrenie v podstate povinným preventívnym opatrením.
Z drobného ovocia upozorňujeme na americkú múčnatku egreša. Významné pre jej obmedzenie sú preventívne opatrenia, napr. výber vzdušných lokalít, vhodný, skôr širší spon výsadby, vyrovnaná výživa, najmä neprehnojovanie dusíkom a správny rez zabezpečujúci vzdušnosť krov. Najdôležitejší je však výber odrody! Medzi odolné odrody patria napr. červenoplodé Rokula, Rolanda a Hinnonmaki Rod, bieloplodé Invikta a Rixanta, stredne odolné Strážov, Chryso a pod. Náchylné až veľmi náchylné sú napr. Bílý nádherný, Citrónový obří, Produkta, Roman, Šolcova naděje, Zlatá figa a pod. Silne ohrozené výsadby s pravidelnými výskytmi možno chemicky ošetriť pred kvitnutím prípravkom Discus (ochranná lehota 21 dní). Okrem toho je povolený sírnatý prípravok Sulfurus (ochranná lehota 7 dní). Maximálne sa ošetruje 4-krát, raz pred kvetom a 3-krát po odkvitnutí. Počet ošetrení prípravkom Discus nesmie presiahnuť 3 razy za vegetáciu, pretože už pri 2-3 ošetreniach je riziko vzniku rezistencie. Z uvedeného dôvodu je veľmi vhodné použiť aj sírnatý prípravok, voči ktorému rezistencia nevzniká. Ale trvalým riešením je iba výber odrody. V každom prípade treba dodržať hygienickú ochrannú dobu pred zberom plodov. Plody s viditeľnými príznakmi je najlepšie mechanicky odstrániť, ani chemický zásah už nezníži ich napadnutie.
Veľmi známym škodcom jahôd je kvetovka jahodová. Je to bežne rozšírený chrobák, ktorého larvy poškodzujú puky jahôd, malín, černíc, ruží a iných druhov rastlín. Škody na jahodách vidieť v čase pred kvitnutím, keď zrazu začnú vädnúť a usychať puky, ktorých stopka je zboku nahryznutá. Najviac ohrozované bývajú porasty jahôd v blízkosti lesov, parkov alebo väčších výsadieb listnatých stromov, kde škodca najlepšie prezimuje. Ochrana je potrebná iba pri každoročne sa opakujúcich významných škodách. Povolené sú prípravky Decis EW 50 (aj v malospotrebiteľskom balení – MB), Decis Protech (aj MB), Delta EW 50, Karate Zeon 5 CS (aj MB), Lambdol a Star Verso a len v malospotrebiteľskom balení Decis Al. Aplikujú sa až pri zistení prvých chrobákov, najlepšie krátko pred kvitnutím, nikdy nie na rozkvitnuté jahody!
Skrátená verzia
-        cibuľamínerka pórová – účinné je prikrývanie porastov ešte pred začiatkom rojenia netkanými textíliami, ktoré treba vykonať čo najskôr. Najčastejšie sa používajú textílie s hmotnosťou 17 gramov na m2. Textília sa z porastu odstráni až vtedy, keď pominie nebezpečenstvo náletu škodcu. Pri jarnej generácii mínerky to býva najskôr v druhej polovici mája. Na chemickú ochranu nie je povolený žiadny prípravok.
-        jadrovinymúčnatkachrastavitosť – postrek počas rastu plodov po odkvitnutí. Povolené prípravky:
 • chrastavitosť:
  • do jabloní – Qualy 300 EC (aj v malospotrebiteľskom balení – MB), Tercel, Funguran, Penncozeb 75 WG, Batalion 450 SC a Gladius 450 SC,
  • do jabloní a hrušiek – Malvin WG a Mancosan 80 WP,
  • do jadrovín – Scab 480 SC, Scab 80 WG, Merpan 80 WDG, Chorus 50 WG (aj MB), Difcor 250 EC, Difenzone, Score, Delan 700 WDG, Dion 700 WG, Delan Pro, Faban, Syllit 400 SC (v MB – Syllit 65), Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Polyram WG, Antre 70 WG, Mythos 30 SC a Scala,
 • múčnatka:
  • do jabloní – Domark 10 EC, Kumulus WG (aj MB), Síra 800 WG, Sirus, Pol-Sulphur 800 SC a Thiovit Jet (aj MB).
  • do jabloní a hrušiek – Cyflamid 50 EW,
 • múčnatka a chrastavitosť súčasne:
  • do jabloní – Discus,
  • do jabloní a hrušiek – Dithane M 45, Novozir MN 80, Zato 50 WG (aj MB)
  • do jadrovín –Dithane DG Neo Tec, Flint Plus 64 WG, Luna Experience, Sercadis, Sulfurus, Topas 100 EC (aj MB alebo Chrastavitosť a múčnatka jabloní stop), Penco 100 EC a Star Tar.
-        jadrovinyspála jadrovín – preventívny postrek v období od pučania do začiatku kvitnutia stromov prípravkami: pre jablone a hrušky Aliette 80 WG a Kuprikol 50. V období počas kvitnutia je povolený do jadrovín prípravok Blossom Protect.
-        egrešamerická múčnatka egreša – najdôležitejší je výber odolnej odrody! V lokalitách s pravidelnými výskytmi možno vykonať ošetrenie pred kvitnutím prípravkami Discus alebo Sulfurus. Ďalšie ošetrenie sa odporúča ihneď po odkvitnutí, prípadne pri pokračujúcich vhodných podmienkach možno ošetriť ešte dvakrát.
-        jahodykvetovka jahodová – najviac ohrozované bývajú porasty jahôd v blízkosti lesov, parkov alebo väčších výsadieb listnatých stromov. Ochrana je potrebná iba pri každoročne sa opakujúcich významných škodách. Povolené sú prípravky Decis EW 50 (aj v malospotrebiteľskom balení – MB), Decis Protech (aj MB), Delta EW 50, Karate Zeon 5 CS (aj MB), Lambdol a Star Verso a len v malospotrebiteľskom balení Decis Al. Aplikujú sa až pri zistení prvých chrobákov, najlepšie krátko pred kvitnutím, nie na rozkvitnuté jahody!
Ing. Stanislav Barok
ÚKSÚP – OOR
25.4.2017
Zdroj: ÚKSÚP
 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

 
 
Letenky
Pelikan