Aktuality   Predpoveď počasia Aktuálne počasie   Letoviská Voda Hory Snehové správy Web kamery Turist Info Zdravie Astro Agro Postreky Lexikón   Služby Kontakt
Vyhľadávanie
Náhľad kamier

Signalizačná správa ÚKSÚP

Možno si už viacerí pestovatelia všimli skutočnosť, že odstup kvitnutia jednotlivých ovocných druhov sa akoby každoročne viac približuje k sebe až splýva do veľmi krátkeho obdobia niekoľkých dní. Je tomu aj toho roku, keď takmer naraz kvitnú mandle, marhule, broskyne aj skoré slivkoviny, napr. ringloty, a začínajú aj čerešne a višne. Avizované ochladenie v posledný víkend nastalo a počas neho zakvitli aj pravé trnky a hneď na to bude krátka tzv. trnková zima s hrozbou mrazov aj v nížinách. Či bude toto posledné mrazové obdobie, ťažko povedať, ale skôr nie. Vpády arktického vzduchu priamo zo severu sa tejto jari akosi pravidelne opakujú.
Skorú, tzv. nepravú červivosť plodov sliviek spôsobujú piliarky. Najteplejšie oblasti, v ktorých skoré slivkoviny už dokvitajú, upozorňujeme, že ochrana proti piliarkam spočíva v jednom dôkladnom postreku stromov ihneď po ich odkvitnutí, keď opadávajú posledné korunné lupienky kvetov (nie skôr, keď ešte lietajú včely!). Ošetrenie má význam iba v miestach pravidelných škôd. Na sledovanie rojenia a odchyt dospelých piliarok sa používajú Biele lepové dosky, Stopset B a Arboband – lepové dosky biele, ktoré je potrebné vyvesiť do korún stromov približne 10 dní pred kvitnutím, čo ešte vo vyšších slivkových polohách možno stihnúť. Na chemickú ochranu sú povolené prípravky Decis EW 50, Decis Protech (aj v malospotrebiteľskom balení – MB), Delta EW 50, Dinastia a iba v malospotrebiteľskom balení Decis Al, Sanium Ultra a Sanium Ultra, Al, ktoré sú povolené proti žravým a cicavým škodcom na všetkých ovocných drevinách.
U viniča sa blíži termín ošetrovania proti kučeravosti tzv. postrekom na sucho. Chemická ochrana je potrebná výlučne iba v tých vinohradoch, kde v minulom roku roztoče spôsobili významnejšie škody, a kde nie je použitá biologická ochrana. V zdravých viniciach ošetrovať netreba! Pripomíname, že plstnatosť nemá žiadny hospodársky význam a kučeravosť je tak lokálny problém zväčša iba niekoľkých silne napadnutých krov, že ošetrovanie celej vinice je takmer vždy nepotrebné, ale sa treba zamerať iba na skutočne napadnuté kry. Silne napadnuté kry viac rokov po sebe je rozumnejšie mechanicky odstrániť a spáliť. Jarný postrek je najúčinnejší počas slnečných dní pri teplote 12-15oC. V štádiu pučania (štádium tzv. včielky) možno použiť prípravky RWA Cumulus WG, Kumulus WG (aj MB), Síra 800 WG, Sirus a Thiovit Jet (aj MB), ktoré sa môžu použiť aj ihneď po vypučaní, avšak s nižšou koncentráciou. Bez ohľadu na vegetačné štádium je povolený prípravok Ortus 5 SC (aj MB), ktorý možno používať aj počas vegetácie postrekom na list, čo je aj vlastne najbežnejší spôsob jeho aplikácie. Najvhodnejšia, najekonomickejšia, najistejšia a prírode najbližšia je ale biologická ochrana použitím dravého roztoča Typhlodromus pyri. I keď priame náklady na vykonanie tohto zásahu sú pomerne vysoké, pri dodržaní podmienok použitia, ale najmä pri správnom výbere ostatných prípravkov počas vegetácie proti hubovým chorobám či iným škodlivým organizmom sa dosiahne trvalá ochrana na celú životnosť vinohradu. Častou otázkou vinohradníkov je, či tento jarný postrek účinkuje aj proti múčnatke. Treba konštatovať, že oficiálna autorizácia nie je uvedená pri žiadnom prípravku a o vedľajšom účinku tiež nie sú na etiketách žiadne údaje. Avšak vzhľadom na to, že ide o sírnaté prípravky, je určitý predpoklad i keď nižšieho účinku proti múčnatke aj v tejto skorej fáze ošetrovania. Veľmi dobrý protimúčnatkový účinok je až v štádiu dĺžky letorastov na úrovni 10-15 cm.
Ing. Stanislav Barok
ÚKSÚP – OOR
6.4.2021

Signalizačná správa ÚKSÚP

Skorú červivosť plodov jabloní spôsobuje piliarka jablčná. Piliarky sú drobné osičky, ktorých larvy sa môžu výnimočne v niektorých rokoch premnožiť a spôsobiť straty na úrode. Piliarka jablčná prezimuje v štádiu larvy v kokóniku v pôde. Na jar sa kuklí a neskôr sa liahnu osičky. Samičky kladú jednotlivo vajíčka do kališnej časti kvetov. Asi o 10 dní sa liahnu larvy, ktoré na mladom plode vyžierajú povrchovú špirálovú chodbičku. Neskôr prenikajú priamo do stredu plodu. Plod opúšťajú dosť veľkým otvorom, pri ktorom možno nájsť kôpku vlhkého hnedého trusu. Jedna larva môže poškodiť 2-3 plody. Dospelé larvy vypadávajú na zem a zahrabávajú sa do pôdy na prezimovanie. Škodca má jednu generáciu do roka.
Ochrana proti piliarkam má význam iba v oblastiach s pravidelnými škodami na úrode. Robí sa iba jeden dôkladný postrek stromov ihneď po odkvitnutí, keď opadávajú posledné korunné lupienky kvetov (nie skôr, keď ešte lietajú včely!). Povolený je prípravok Sivanto Prime (účinná látka flupyradifurone). Určitý účinok môžu mať aj prípravky autorizované proti žravým a cicavým škodcom alebo húseniciam, ktorými sú Decis EW 50, Decis Protech (aj v malospotrebiteľskom balení – MB), Delta EW 50, Dinastia, Karate Zeon 5 CS (aj MB), Ninja Zeon 5 CS a Lambdol a len v malospotrebiteľskom balení Decis Al, Sanium Ultra, Sanium Ultra Al a Samuraj
Okrem škodcov bývajú plody jadrovín skoro po odkvitnutí napádané aj chrastavitosťou. Táto hubová choroba je bežne rozšírená na celom svete. Vyhovujú jej najmä vlhkejšie podmienky. Pre vznik prvotných infekcií je potrebné dostatočne dlhé orosenie listov, či už priamo rannými rosami alebo počas dažďa až do uschnutia listov po daždi. Preto sú jej výskyty častejšie a intenzívnejšie vo vyšších polohách. Z preventívnych opatrení treba spomenúť voľbu vhodných vzdušných stanovíšť, výber odolnejších odrôd, likvidáciu opadaných listov a zabezpečenie vzdušných korún stromov. S chemickou ochranou sa začína tesne po odkvitnutí. V prípade daždivého počasia je potrebné opakované ošetrovanie v pravidelných intervaloch podľa skorosti odrody približne až do polovice júla.

Povolené sú nasledovné prípravky:
- proti chrastavitosti – Cuprozin Progress a Funguran Progress (účinná látka hydroxid meďnatý), Airone SC, Badge WG a Coprantol Duo (hydroxid meďnatý + oxychlorid meďnatý), Malvin WG, Merpan 80 WDG, Certan 80 WG, Scab 480 SC a Scab 80 WDG (captan), Chorus 50 WG (aj MB) a Qualy 300 EC (aj MB, cyprodinil), Difcor 250 EC, Difenzone, Mavita 250 EC a Score (aj MB) (difenoconazole), Alcoban, Delan 700 WDG, Dion 700 WG, Thianon 700 WDG a Dynamo (dithianon), Delan Pro (dithianon + fosfonát draselný), Faban (dithianon + pyrimethanil), Syllit 400 SC a Syllit 544 SC a iba v malospotrebiteľskom balení Syllit 65 (dodine), Mancosan 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Penncozeb 75 WG, Trimanoc DG a Vondozeb 75 WG (mancozeb), Polyram WG (aj MB, metiram), Batalion 450 SC, Gladius 450 SC, Mythos 30 SC, Pyrus 400 SC, Pyranil a Scala (aj MB) (pyrimethanil),
- proti chrastavitosti aj múčnatke súčasne – Bellis (boscalid + pyraclostrobin), Flint Plus 64 WG (captan + trifloxystrobin), Dagonis (difenoconazole + fluxapyroxad), Embrelia (difenoconazole + isopyrazam), Tercel (dithianon + pyraclostrobin), Luna Care (fluopyram + fysetyl), Luna Experience (fluopyram + tebuconazole), Sercadis (fluxapyroxad), Discus (kresoxim-methyl), Dithane DG NeoTec a Dithane M 45 (mancozeb), Topas 100 EC (aj MB, penconazole), Sulfurus (aj MB), Sira BL (síra) a Zato 50 WG a Magnicur Core (trifloxystrobin).

Ing. Stanislav Barok
ÚKSÚP – OOR
3.5.2021


Zdroj: ÚKSÚP
 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

 
 
Letenky
Pelikan