Aktuality   Predpoveď počasia Aktuálne počasie   Letoviská Voda Hory Snehové správy Web kamery Turist Info Zdravie Astro Agro Postreky Lexikón   Služby Kontakt
Vyhľadávanie
Náhľad kamier
Signalizačná správa ÚKSÚP

Úplné znenie
Denné teploty sú síce vyššie, ale chladné rána ich kompenzujú. Suché počasie bude podľa všetkého pokračovať, na zmiernenie vlahového deficitu si ešte zrejme počkáme.
Vopred upozorňujeme, že začiatok mája je v bežnom roku obdobím škodlivosti podkopáčikov, ktorí patria medzi tzv. mínujúcich škodcov jabloní. Podkopáčiky začínajú lietať po odkvitnutí jabloní. Ich rojenie však u nás nemožno signalizovať pomocou feromónových lapačov, pretože nie sú oficiálne povolené. Hospodárske škody vznikajú iba v najteplejších oblastiach Slovenska, teda v okresoch Dunajská Streda, Komárno a juh okresov Galanta, Šaľa a Nové Zámky. Na ostatnom území republiky bývajú ich škody nízke až zanedbateľné. Avšak vzhľadom na veľmi teplé počasie, možno predpokladať, že ich škodlivosť zasiahne aj susediace okresy, ktoré s vyššie menovanými priamo susedia. Za rok mávajú podkopáčiky 2 až 3 generácie, ochrana je najdôležitejšia pre prvé dve generácie. Na chemickú ochranu v čase rojenia približne na prelome apríla a mája možno použiť prípravky Decis EW 50, Decis Protech (aj v malospotrebiteľskom balení – MB), Delta EW 50, Dinastia, Karate Zeon 5 CS (aj MB) a Lambdol a len v malospotrebiteľskom balení Decis Al a Samuraj alebo v čase kladenia vajíčok približne o 5-7 dní neskôr po rojení prípravky Calypso 480 SC, Spintor (aj MB) a iba v malospotrebiteľskom balení Calypso Al. Okrem toho je povolený prípravok NeemAzal T/S, ktorý sa aplikuje najneskôr na konci kvitnutia.
Ďalej upozorňujeme na kvetárka kapustová, ktorá poškodzuje priesady kapustovej zeleniny. Za suchého počasia sú škody vyššie. Preventívna ochrana spočíva v správnom striedaní plodín, ničení burín a v odstraňovaní poškodených rastlín s larvami v predošlom roku. Na sledovanie rojenia a odchyt múch sa používajú pomocné prípravky Stopset B a Biele lepové doštičky, ktoré sa do porastov umiestňujú po vysadení sadeníc. Ochrana má opodstatnenie iba v prípade opakovaných silných výskytov v predchádzajúcich rokoch. Na chemickú ochranu je povolený jeden prípravok vo veľkospotrebiteľskom balení, a to Benevia, ktorý sa aplikuje na začiatku kladenia vajíčok, pred výskytom prvých lariev v rastovom štádiu 9 listov najneskôr, keď vegetatívne časti rastlín dosiahli typickú veľkosť. Dávka vody: 300-800 l/ha. Ošetruje sa maximálne 1-x za rok.
Zároveň týmto dopĺňame, že v v minulej správe sme uviedli, že proti kvetárke cibuľovej nemáme v Slovenskej republike autorizované žiadne prípravky. Vyššie uvedený prípravok Benevia je povolený aj proti tomuto škodcovi do cibule, šalotky a cesnaku. Porasty sa ošetrujú na začiatku letu dospelcov kvetárky v rastovom štádiu dvoch listov.

Skrátená verzia

-        jablonemínujúci škodcovia (podkopáčiky) – pre najjužnejšie oblasti Slovenska (okresy DS, KN, GA, SA a NZ) na prelome apríla a mája možno použiť prípravky Decis EW 50, Decis Protech (aj v malospotrebiteľskom balení – MB), Delta EW 50, Dinastia, Karate Zeon 5 CS (aj MB) a Lambdol a len v malospotrebiteľskom balení Decis Al a Samuraj alebo v čase kladenia vajíčok približne o 5-7 dní neskôr po rojení prípravky Calypso 480 SC, Spintor (aj MB) a iba v malospotrebiteľskom balení Calypso Al. Okrem toho je povolený prípravok NeemAzal T/S, ktorý sa aplikuje najneskôr na konci kvitnutia.
-        kapustová zeleninakvetárka kapustová – preventívna ochrana spočíva v správnom striedaní plodín, ničení burín a v odstraňovaní poškodených rastlín s larvami v predošlom roku. Na sledovanie rojenia a odchyt múch sa používajú pomocné prípravky Stopset B a Biele lepové doštičky, ktoré sa do porastov umiestňujú po vysadení sadeníc. Na chemickú ochranu je povolený jeden prípravok vo veľkospotrebiteľskom balení, a to Benevia, ktorý sa aplikuje na začiatku kladenia vajíčok, pred výskytom prvých lariev v rastovom štádiu 9 listov najneskôr, keď vegetatívne časti rastlín dosiahli typickú veľkosť.

-       cibuľa – kvetáka cibuľová – zároveň týmto dopĺňame, že v v minulej správe sme uviedli, že proti kvetárke cibuľovej nemáme v Slovenskej republike autorizované žiadne prípravky. Vyššie uvedený prípravok Benevia je povolený aj proti tomuto škodcovi do cibule, šalotky a cesnaku. Porasty sa ošetrujú na začiatku letu dospelcov kvetárky v rastovom štádiu dvoch listov.

Ing. Stanislav Barok
ÚKSÚP – OOR
18.4.2019
Zdroj: ÚKSÚP
 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

 
 
Letenky
Pelikan