Aktuality   Predpoveď počasia Aktuálne počasie   Letoviská Voda Hory Snehové správy Web kamery Turist Info Zdravie Astro Agro Postreky Lexikón   Služby Kontakt
Vyhľadávanie
Náhľad kamier
Signalizačná správa ÚKSÚP

Úplné znenie
Minulotýždňové zrážky a pokračujúce pomerne vysoké teploty budú naďalej umožňovať veľmi rýchly postup vegetácie a prelínanie niekedy vzdialenejších fenofáz rôznych pestovaných druhov.
Skorú, tzv. nepravú červivosť plodov sliviek spôsobujú piliarky. Najteplejšie oblasti, v ktorých niektoré slivkoviny už dokvitajú, upozorňujeme, že ochrana proti piliarkam spočíva v jednom dôkladnom postreku stromov ihneď po ich odkvitnutí, keď opadávajú posledné korunné lupienky kvetov (nie skôr, keď ešte lietajú včely!). Ošetrenie má význam iba v miestach pravidelných škôd. Na sledovanie rojenia a odchyt dospelých piliarok sa používajú Biele lepové dosky a Stopset B, ktoré je potrebné vyvesiť do korún stromov približne 10 dní pred kvitnutím, čo ešte vo vyšších polohách možno stihnúť. Na chemickú ochranu sú povolené prípravky Decis EW 50 (aj v malospotrebiteľskom balení – MB), Decis Protech (aj MB) a Delta EW 50, ktoré sú povolené proti žravým a cicavým škodcom na všetkých ovocných drevinách.
U viniča sa blíži termín ošetrovania proti kučeravosti tzv. postrekom na sucho. Chemická ochrana je potrebná výlučne iba v tých vinohradoch, kde v minulom roku roztoče spôsobili významnejšie škody, a kde nie je použitá biologická ochrana. V zdravých viniciach ošetrovať netreba! Taktiež treba podotknúť, že plstnatosť nemá žiadny hospodársky význam a kučeravosť je tak lokálny problém zväčša iba niekoľkých silne napadnutých krov, že ošetrovanie celej vinice je takmer vždy nepotrebné, ale sa treba zamerať iba na skutočne napadnuté kry. Jarný postrek je najúčinnejší počas slnečných dní pri teplote 12-15oC. V štádiu pučania (štádium tzv. včielky) možno použiť prípravky Kumulus WG (aj MB), Síra 800 WG, Sirus a Thiovit Jet (aj MB), ktoré sa môžu použiť aj ihneď po vypučaní, avšak s nižšou koncentráciou. Bez ohľadu na vegetačné štádium je povolený prípravok Ortus 5 SC, ktorý možno používať aj počas vegetácie postrekom na list, čo je aj vlastne najbežnejší spôsob jeho aplikácie. Najvhodnejšia, najekonomickejšia, najistejšia a prírode najbližšia je ale biologická ochrana použitím dravého roztoča Typhlodromus pyri. I keď priame náklady na vykonanie tohto zásahu sú pomerne vysoké, pri dodržaní podmienok použitia, ale najmä pri správnom výbere ostatných prípravkov počas vegetácie proti hubovým chorobám či iným škodlivým organizmom sa dosiahne trvalá ochrana na celú životnosť vinohradu. Častou otázkou vinohradníkov je, či tento jarný postrek účinkuje aj proti múčnatke. Treba konštatovať, že oficiálna autorizácia nie je uvedená pri žiadnom prípravku a o vedľajšom účinku tiež nie sú na etiketách žiadne údaje. Avšak vzhľadom na to, že ide o sírnaté prípravky, je určitý predpoklad i keď nižšieho účinku proti múčnatke aj v tejto skorej fáze ošetrovania. Veľmi dobrý protimúčnatkový účinok je však v štádiu dĺžky letorastov na úrovni 10-15 cm.
U veľkopestovateľov, najmä v lokalitách s potvrdenými výskytmi spály jadrovín, odporúčame preventívny postrek v období od pučania do začiatku kvitnutia stromov prípravkami Aliette 80 WG a Kuprikol 50 povolenými pre jablone a hrušky. V období počas kvitnutia je povolený do jadrovín prípravok Blossom Protect. Pre pestovateľov s výskytom tejto karanténnej choroby je toto ošetrenie v podstate povinným preventívnym opatrením.
Koncom apríla až začiatkom mája býva pravidelne pozorované rojenie múch mínerky pórovej, ktorá poškodzuje hlavne cibuľu z jesennej alebo skorej jarnej výsadby. Vzhľadom na to, že momentálne nie je proti tomuto škodcovi povolený žiadny chemický prípravok, upozorňujeme na možnosť využiť prikrývanie porastov ešte pred začiatkom rojenia netkanými textíliami, ktoré je potrebné vykonať čo najskôr. Najčastejšie sa používajú textílie s hmotnosťou 17 gramov na m2. Porasty sa prikrývajú tak, aby textília presahovala za okraj porastu aspoň 20 cm. Proti odviatiu vetrom sa okraj textílie zaťaží pôdou, prípadne kameňmi alebo latkami. Textília sa z porastu odstráni až vtedy, keď pominie nebezpečenstvo náletu škodcu. Pri jarnej generácii mínerky to býva najskôr v druhej polovici mája.
Pripomíname ešte vhodný čas na predjarný postrek proti prezimujúcim škodcom jadrovín, hlavne u jabloní, a na hruškách ochranu proti mére hruškovej.

Skrátená verzia

- slivkovinypiliarka slivková – spôsobuje tzv. nepravú červivosť plodov sliviek. Ochrana proti piliarkam spočíva v jednom dôkladnom postreku stromov ihneď po ich odkvitnutí, keď opadávajú posledné korunné lupienky kvetov (nie skôr, keď ešte lietajú včely!). Ošetrenie má význam iba v miestach pravidelných škôd. Na sledovanie rojenia a odchyt dospelých piliarok sa používajú Biele lepové dosky a Stopset B, ktoré je potrebné vyvesiť do korún stromov približne 10 dní pred kvitnutím. Na chemickú ochranu sú povolené prípravky Decis EW 50 (aj v malospotrebiteľskom balení – MB), Decis Protech (aj MB) a Delta EW 50, ktoré sú povolené proti žravým a cicavým škodcom na všetkých ovocných drevinách.

- viničkučeravosť – chemická ochrana je potrebná výlučne iba v tých vinohradoch, kde v minulom roku roztoče spôsobili významnejšie škody, a kde nie je použitá biologická ochrana. V zdravých viniciach ošetrovať netreba! V štádiu pučania (štádium tzv. včielky) možno použiť prípravky Kumulus WG (aj MB), Síra 800 WG, Sirus a Thiovit Jet (aj MB), ktoré sa môžu použiť aj ihneď po vypučaní, avšak s nižšou koncentráciou. Bez ohľadu na vegetačné štádium je povolený prípravok Ortus 5 SC, ktorý možno používať aj počas vegetácie postrekom na list. Najvhodnejšia, najekonomickejšia, najistejšia a prírode najbližšia je ale biologická ochrana použitím dravého roztoča Typhlodromus pyri, ktorá je trvalou ochranou na celú životnosť vinohradu.

- jadrovinyspála jadrovín – preventívny postrek v období od pučania do začiatku kvitnutia stromov prípravkami: pre jablone a hrušky Aliette 80 WG a Kuprikol 50. V období počas kvitnutia je povolený do jadrovín prípravok Blossom Protect.

- cibuľamínerka pórová – účinné je prikrývanie porastov ešte pred začiatkom rojenia netkanými textíliami, ktoré treba vykonať čo najskôr. Najčastejšie sa používajú textílie s hmotnosťou 17 gramov na m2. Textília sa z porastu odstráni až vtedy, keď pominie nebezpečenstvo náletu škodcu. Pri jarnej generácii mínerky to býva najskôr v druhej polovici mája. Na chemickú ochranu nie je povolený žiadny prípravok.
Pripomenutia:

- jadrovinypredjarný postrek.

- hruškyméra hrušková.

Ing. Stanislav Barok
ÚKSÚP – OOR
16.4.2018

Pršať zatiaľ stále nechce. Preto naďalej platí, že múčnatkové ochorenia ohrozujú všetky porasty plodín, pre ktoré sú hospodársky významné.

Možno niektorí vinohradníci tomu neveria, ale múčnatka toho roku môže spôsobiť aj hospodárske straty. Preto stále platí potreba pravidelného intenzívneho ošetrovania! To, že nevidno momentálne príznaky na bobuliach, je úplne normálne, v tomto období to býva skôr výnimočné. Po zmene podmienok na vlhkejšie, teda po intenzívnejších zrážkach, bude príznakov v neošetrovaných alebo nesprávne ošetrovaných vinohradoch neúrekom.

Upozorňujeme aj na múčnatku mrkvovú napádajúcu mrkvu a petržlen. Najúčinnejšie sú preventívne opatrenia, a to dodržanie normy výsevku (príliš nepresievať, aby neboli prehustené porasty), neprehnojovanie dusíkom, ničenie burín a včasné jednotenie. Na chemickú ochranu sú povolené do mrkvy prípravky Askon (aj v malospotrebiteľskom balení - MB) a Score, do mrkvy a petržlenu Signum (aj MB, max. 2-x za sezónu), Luna Experience (max. 1-2-x za sezónu), Kumuluis WG (aj MB), Sira 800 WG, Sirus a Thiovit Jet (aj MB) a do koreňovej zeleniny všeobecne Sulfurus. Okrem toho je povolený biologický prípravok Serenade Aso. V zásade sa ošetruje až pri zistení prvých príznakov choroby, preventívne len výnimočne v miestach s pravidelnými výskytmi a mimoriadne priaznivými podmienkami, ktoré v tomto roku trvajú.

Ďalej upozorňujeme na molice v porastoch zelenín. Molica skleníková škodí najmä na uhorke, šaláte, rajčiaku, paprike, fazuli, jahodách a okrasných rastlinách a molica lastovičníková len na kapustovej zelenine. Ochrana je pomerne zložitá, pretože škodca má viac generácií do roka, preto je nevyhnutné striedať prípravky aj počas jednej vegetácie. Chemické ošetrenie sa robí až pri zistení výskytu škodcu! Na monitorovanie molíc sa v skleníkoch odporúča vyvesiť Stopset alebo Žlté lepové doštičky. Proti molici lastovičníkovej na kapustovej zelenine nie je momentálne povolený žiadny prípravok. Proti molici skleníkovej sú povolené prípravky:

- do papriky Calypso 480 SC (aj MB) a iba v malospotrebiteľskom balení Calypso Al,

- do rajčiakov Calypso 480 SC a iba v MB Calypso Al, ďalej Karate Zeon 5 CS (aj MB), Lambda 50 CS, Lambdol a Star Verso a iba v MB Samuraj a maximálne 2-krát za sezónu Mospilan 20 SP (aj MB), Aceta, Green Mospi, Yoroi a Zonna,

- do uhoriek Calypso 480 SC, Karate Zeon 5 CS, Lambda 50 CS, Lambdol a Star Verso a iba v MB Samuraj a Calypso Al,

- do tekvicovej zeleniny Scatto,

- do kapustovej zeleniny, tekvicovej zeleniny, rajčiaku a baklažánu Neemazal T/S.

Postrek sa odporúča zopakovať minimálne 2-3-krát v intervale 3-5-7 dní. Proti imágam škodcu je možné použiť nižšiu koncentráciu, proti larvám je potrebná vyššia koncentrácia. V skleníkových podmienkach možno používať aj biologickú ochranu pomocou prípravkov En-Strip (užitočný organizmus Encarsia formosa), Ercal (užitočný organizmus Eretmocerus eremicus) a Mirical (užitočný organizmus Macrolophus caliginosus). Prirodzenými nepriateľmi molíc sú aj rôzne druhy lienok. Pre ich praktické použitie je pomerne málo skúseností, pri nižších výskytoch by pri umelom nasadení asi 1 ks na 1 rastlinu alebo 20-30 ks na 1 skleník mohli obmedziť škody.

Zdroj: ÚKSÚP
 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

 
 
Letenky
Pelikan