Aktuality   Predpoveď počasia Aktuálne počasie   Letoviská Voda Hory Snehové správy Web kamery Turist Info Zdravie Astro Agro Postreky Lexikón   Služby Kontakt
Vyhľadávanie
Náhľad kamier
Signalizačná správa ÚKSÚP

Úplné znenie
Pri mínerke pórovej upozorňujeme na výhodné použitie mechanického spôsobu ochrany prikrývaním porastov póru netkanými textíliami. Musí sa vykonať ešte pred začiatkom rojenia múch, teda približne v polovici augusta, najneskôr do 20.8. Netkané textílie pripomínajú textil, avšak sú tenšie a ľahšie. Majú široké použitie, pričom jedným z nich je ochrana proti škodcom, a to najmä u druhov, ktoré nalietavajú na porasty z okolitého terénu. Nemožno ich použiť na ochranu pred škodcami, ktorí prekonávajú časť svojho vývoja v pôde. Textílie sa podľa hmotnosti delia na viacero druhov, pričom najčastejšie sa používajú textílie s hmotnosťou 17 gramov na m2. Porasty sa prikrývajú tak, aby textília presahovala za okraj porastu aspoň 20 cm. Proti odviatiu vetrom sa okraj textílie zaťaží pôdou, prípadne kameňmi alebo latkami. Textília sa z porastu odstráni až vtedy, keď pominie nebezpečenstvo náletu škodcu. Pri mínerke to býva najskôr koncom septembra.
Ďalej upozorňujeme na molice v porastoch zelenín. Ich výskyt bol toho roku veľmi skoro, prvé dospelce lietali už pred mesiacom, pričom početnosť rýchlo narastá, čomu napomáhajú takmer nepretržité vhodné podmienky pre vývoj ďalších generácií. Ochrana je pomerne zložitá, je nevyhnutné striedať prípravky aj počas jednej vegetácie. Chemické ošetrenie sa robí až pri zistení výskytu škodcu! Na monitorovanie molíc sa v skleníkoch odporúča vyvesiť Stopset, Biele lepové dosky alebo Žlté lepové doštičky. Proti molici lastovičníkovej na kapustovej zelenine nie je momentálne povolený žiadny prípravok. Proti molici skleníkovej sú povolené prípravky:
-          do papriky Calypso 480 SC (aj v malospotrebiteľskom balení – MB) a iba v malospotrebiteľskom balení Calypso Al,
-          do rajčiakov Calypso 480 SC (aj MB) a iba v MB Calypso Al, ďalej Karate Zeon 5 CS (aj MB) a Lambdol a iba v MB Samuraj a maximálne 2-krát za sezónu Mospilan 20 SP (aj MB), Aceta 20, Green Mospi, Yoroi a Zonna,
-          do uhoriek Calypso 480 SC (aj MB), Karate Zeon 5 CS (aj MB) a Lambdol a iba v MB Samuraj a Calypso Al,
-          do tekvicovej zeleniny Scatto,
-          do kapustovej zeleniny, tekvicovej zeleniny, rajčiaku a baklažánu Neemazal T/S (aj MB).
Postrek sa odporúča zopakovať minimálne 2-3-krát v intervale 3-5-7 dní. Proti imágam škodcu je možné použiť nižšiu koncentráciu, proti larvám je potrebná vyššia koncentrácia.
V skleníkových podmienkach možno využiť aj biologickú ochranu prípravkami En-Strip (Encarsia formosa – parazitická osička), Ercal (Eretmocerus eremicus – parazitická osička) alebo Mirical (Macrolophus caliginosus – dravá bzdocha).
Vinohradníkov upozorňujeme, že infekčný tlak hlavných troch chorôb viniča je pomerne významný, i keď rôzny v jednotlivých vinohradníckych oblastiach či ich obciach. Podrobnosti pre 55 lokalít Slovenska možno nájsť v špeciálnej signalizácii zverejňovanej raz týždenne na stránke www.uksup.sk.

Skrátená verzia
-          pórmínerka pórová – prikrývanie porastov približne v polovici augusta, najneskôr do 20.8. netkanými textíliami s hmotnosťou 17 gramov na m2 tak, aby textília presahovala za okraj porastu aspoň 20 cm a okraj sa zaťaží pôdou, kameňmi alebo latkami. Textília sa z porastu odstráni najskôr koncom septembra.
-          zeleninamolice – chemické ošetrenie sa robí až pri zistení výskytu škodcu! Na monitorovanie molíc sa v skleníkoch odporúča vyvesiť Stopset, Biele lepové dosky alebo Žlté lepové doštičky. Proti molici lastovičníkovej na kapustovej zelenine nie je momentálne povolený žiadny prípravok. Proti molici skleníkovej sú povolené prípravky:
  • do papriky Calypso 480 SC (aj v malospotrebiteľskom balení – MB) a iba v malospotrebiteľskom balení Calypso Al,
  • do rajčiakov Calypso 480 SC (aj MB) a iba v MB Calypso Al, ďalej Karate Zeon 5 CS (aj MB) a Lambdol a iba v MB Samuraj a maximálne 2-krát za sezónu Mospilan 20 SP (aj MB), Aceta 20, Green Mospi, Yoroi a Zonna,
  • do uhoriek Calypso 480 SC (aj MB), Karate Zeon 5 CS (aj MB) a Lambdol a iba v MB Samuraj a Calypso Al,
  • do tekvicovej zeleniny Scatto,
  • do kapustovej zeleniny, tekvicovej zeleniny, rajčiaku a baklažánu Neemazal T/S (aj MB).
Postrek sa odporúča zopakovať minimálne 2-3-krát v intervale 3-5-7 dní.
V skleníkových podmienkach možno využiť aj biologickú ochranu prípravkami En-Strip (Encarsia formosa – parazitická osička), Ercal (Eretmocerus eremicus – parazitická osička) alebo Mirical (Macrolophus caliginosus – dravá bzdocha).
-          viničperonospóra, múčnatka a pleseň sivá – infekčný tlak týchto chorôb je pomerne významný, i keď rôzny v jednotlivých vinohradníckych oblastiach či ich obciach. Podrobnosti pre 55 lokalít Slovenska možno nájsť v špeciálnej signalizácii zverejňovanej raz týždenne na stránke www.uksup.sk.

Ing. Stanislav Barok
ÚKSÚP – OOR
13.7.2018
Zdroj: ÚKSÚP
 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

 
 
Letenky
Pelikan