Aktuality   Predpoveď počasia Aktuálne počasie   Letoviská Voda Hory Snehové správy Web kamery Turist Info Zdravie Astro Agro Postreky Lexikón   Služby Kontakt
Vyhľadávanie
Náhľad kamier
Signalizačná správa ÚKSÚP

Úplné znenie
Vinohradníkov upozorňujeme, že približne od 2. júla trvajú nepretržite veľmi vhodné podmienky na múčnatku, ktoré potrvajú minimálne do piatka tohto týždňa. Potom by mali byť prerušené veľmi vysokými teplotami, na ktoré sa však nemožno úplne spoľahnúť, že zastavia jej vývoj. Preto osobitne upozorňujeme na túto chorobu v podstate vo všetkých vinohradníckych oblastiach, okrem Košíc a ich okolia. Odporúčame použiť systémové prípravky a po 7-10 dňoch kontaktné prípravky. Čiastočne nižší tlak tejto choroby je v okolí Hurbanova, Želiezoviec a Nitry, kde postačuje použiť kontaktné prípravky. Pri odrodách zrejúcich v prvej polovici septembra ide v zásade o posledné ošetrenie, preto odporúčame pridať aj kontaktný prípravok proti peronospóre. Pri neskorých odrodách sa počíta minimálne ešte s ďalším postrekom, preto v tomto období ich nemusíme ošetrovať proti peronospóre, stačí tak urobiť o ďalšie 2 týždne. Ochrana proti plesni sivej (hnilobe alebo botrytíde) je potrebná iba v Košiciach a ich okolí, kde je nevyhnutné ošetrovať aj proti peronospóre. Opätovne pripomíname, že podrobnejšie údaje pre 33 lokalít Slovenska možno nájsť v špeciálnej signalizácii zverejňovanej raz týždenne na stránke www.uksup.sk.
Napriek suchému počasiu upozorňujeme na septóriovú škvrnitosť zeleru, ktorá pre svoj vývoj potrebuje vlhké podmienky. Z uvedeného dôvodu v súčasnosti nie je potrebná ochrana, ale v prípade intenzívnejších, napr. i búrkových zrážok, sa tak môže stať. Choroba sa prejavuje tvorbou drobných sivohnedých škvŕn so žltým okrajom. Pri silnom napadnutí celé listy žltnú a odumierajú. Preventívne chorobu obmedzuje dôkladná likvidácia pozberových zvyškov, správne striedanie plodín (opakované pestovanie zeleru na tej istej ploche najskôr po 3 rokoch, radšej aj viac) a výber odolných odrôd. Nakoľko sa choroba prenáša aj osivom, treba na výsev použiť zdravé, prípadne morené osivo. V poľných podmienkach sa ošetruje po zapojení porastu, kedy sa predlžuje čas ovlhčenia listov, ale najčastejšie až po objavení sa prvých príznakov. V súčasnosti sú povolené prípravky Askon (aj v malospotrebiteľskom balení – MB), Kuprikol 50 (aj MB) a Zato 50 WG.
Pri mínerke pórovej upozorňujeme na výhodné použitie mechanického spôsobu ochrany prikrývaním porastov póru netkanými textíliami. Musí sa vykonať ešte pred začiatkom rojenia múch, teda približne v polovici augusta, najneskôr do 20.8. Netkané textílie pripomínajú textil, avšak sú tenšie a ľahšie. Majú široké použitie, pričom jedným z nich je ochrana proti škodcom, a to najmä u druhov, ktoré nalietavajú na porasty z okolitého terénu. Nemožno ich použiť na ochranu pred škodcami, ktorí prekonávajú časť svojho vývoja v pôde. Textílie sa podľa hmotnosti delia na viacero druhov, pričom najčastejšie sa používajú textílie s hmotnosťou 17 gramov na m2. Porasty sa prikrývajú tak, aby textília presahovala za okraj porastu aspoň 20 cm. Proti odviatiu vetrom sa okraj textílie zaťaží pôdou, prípadne kameňmi alebo latkami. Textília sa z porastu odstráni až vtedy, keď pominie nebezpečenstvo náletu škodcu. Pri mínerke to býva najskôr koncom septembra.
Ešte pripomíname ochranu proti voškám na všetkých plodinách v prípade ich silného výskyt.

Skrátená verzia
-        vinič:
  • múčnatka – v podstate vo všetkých vinohradníckych oblastiach, okrem Košíc a ich okolia. Odporúčame použiť systémové prípravky a po 7-10 dňoch kontaktné prípravky. Čiastočne nižší tlak tejto choroby je v okolí Hurbanova, Želiezoviec a Nitry, kde postačuje použiť kontaktné prípravky.
  • peronospóra a pleseň sivá – iba v Košiciach a ich okolí.
-        zeler - septóriová škvrnitosť zeleru - pre svoj vývoj potrebuje vlhké podmienky, preto v súčasnosti ochrana nie je potrebná, ale v prípade intenzívnejších, napr. i búrkových zrážok, sa tak môže stať. Preventívne chorobu obmedzuje dôkladná likvidácia pozberových zvyškov, správne striedanie plodín (opakované pestovanie zeleru na tej istej ploche najskôr po 3 rokoch, radšej aj viac) a výber odolných odrôd. Nakoľko sa choroba prenáša aj osivom, treba na výsev použiť zdravé, prípadne morené osivo. V poľných podmienkach sa ošetruje po zapojení porastu, kedy sa predlžuje čas ovlhčenia listov, ale najčastejšie až po objavení sa prvých príznakov. V súčasnosti sú povolené prípravky Askon (aj v malospotrebiteľskom balení – MB), Kuprikol 50 (aj MB) a Zato 50 WG.
-        pórmínerka pórová – prikrývanie porastov približne v polovici augusta, najneskôr do 20.8. netkanými textíliami s hmotnosťou 17 gramov na m2 tak, aby textília presahovala za okraj porastu aspoň 20 cm a okraj sa zaťaží pôdou, kameňmi alebo latkami. Textília sa z porastu odstráni najskôr koncom septembra.
všetky plodinyvošky – iba v prípade ich silného výskyt.

Ing. Stanislav Barok
ÚKSÚP – OOR
15.7.2019
Zdroj: ÚKSÚP
 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

 
 
Letenky
Pelikan