Aktuality   Predpoveď počasia Aktuálne počasie   Letoviská Voda Hory Snehové správy Web kamery Turist Info Zdravie Astro Agro Postreky Lexikón   Služby Kontakt
Vyhľadávanie
Náhľad kamier
SIGNALIZAČNÁ SPRÁVA ÚKSÚP   /18.5.-05.06. 2015/


Úplné znenie
V dnešnej správe sa budeme venovať najmä obaľovačovi jablčnému. Vzhľadom na pribeh počasia a nízke počty odchytených motýľov feromónovými lapačmi, je veľmi ťažké určiť správne termíny ošetrovania. U obaľovača jablčného platí, že kladenie vajíčok prebieha pri večerných teplotách na úrovni 17oC a viac meraných o 21,00 hodine stredoeurópskeho času. Takýchto večerov zatiaľ bolo po začiatku letu motýľov najviac jeden až dva, v tomto týždni pribudnú dva, ale potom nastane ochladenie so zrážkami. Preto naďalej odporúčame sledovať tieto večerné teploty a určite neošetrovať skôr ako budú dosiahnuté! Na určenie termínu je úplne najpresnejšia metóda kontroly nakladených vajíčok priamo v sade a sledovanie ich vývoja smerom k liahnutiu. Preto zatiaľ uvedieme iba orientačné obdobie ošetrovania pre najteplejšie oblasti Slovenska, a to nasledovne:
územie Slovenskej republiky
obaľovač jablčný
1. termín
2. termín
1. signalizačné pásmo (okresy Dunajská Streda, Komárno a juh okresov Galanta, Šaľa a Nové Zámky
21.-23. mája
28. – 31. mája

Je celkom možné, že podľa aktuálneho vývoja počasia bude potrebné uvedené termíny ešte posunúť dopredu. Taktiež sa môže ľahko stať, že v tomto roku budú potrebné 2 ošetrenia proti prvej generácii, pričom druhé ošetrenie by smerovalo proti vyliahnutým húseniciam. Ďalej uvádzame prehľad v súčasnosti povolených prípravkov:
-  buď v 1. termíne proti nakladeným vajíčkam Coragen 20 SC (max. 2-x za sezónu), Dimilin 48 SC (aj v malospotrebiteľskom balení) alebo Integro (aj v malospotrebiteľskom balení)
-  alebo v 2. termíne proti vyliahnutým húseniciam max. 2-x za sezónu Bulldock 25 EC (aj v malospotrebiteľskom balení) a Green Bull, ďalej Calypso 480 EC (aj v malospotrebiteľskom balení), Ceon 5 CS, Cyprin 10 EC, Decis EW 50 (aj v malospotrebiteľskom balení), Decis Protech, Delta EW 50, In-Sek, Karate Zeon 5 CS (aj v malospotrebiteľskom balení), Lambdol, Star Verso, Star Zeon, Mavrik 2 F, max. 1-x za sezónu Mospilan 20 SP (aj v malospotrebiteľskom balení) a Green Mospi, ďalej Nurelle D (aj v malospotrebiteľskom balení), Reldan 22 (aj v malospotrebiteľskom balení), Spintor (aj v malospotrebiteľskom balení) a Steward (aj v malospotrebiteľskom balení)
-  alebo biologické prípravky Biobit XL, Carpovirusine (max. 3-x za sezónu) a Madex, ktoré sa aplikujú na začiatku liahnutia húseníc, čo je asi 3 dni po 1. termíne.
Všetky 3 skupiny prípravkov sa vzájomne vylučujú, to znamená, že sa nepožívajú v slede za sebou, ale postačuje jedno ošetrenie niektorého z nich vo vhodnom termíne.
viniča odporúčame koncom 21. týždňa vykonať prvé preventívne ošetrenie proti múčnatke vo všetkých oblastiach. V prípade, že za posledných 7 dní pred postrekom naprší viac ako 40 mm, treba ošetrovať aj proti peronospóre. Tesne pred kvitnutím bude potrebné ošetrovať proti obom chorobám bez ohľadu na priebeh počasia.


Skrátená verzia


- jablone a hruškyobaľovač jablčnýpribližné termíny ošetrovania:
územie Slovenskej republiky
obaľovač jablčný
1. termín
2. termín
mapa
21.-23. mája
28. – 31. mája
Je možné, že podľa aktuálneho vývoja počasia bude potrebné uvedené termíny ešte posunúť dopredu.
Prehľad prípravkov:
  • buď v 1. termíne proti nakladeným vajíčkam Coragen 20 SC (max. 2-x za sezónu), Dimilin 48 SC (aj v malospotrebiteľskom balení) alebo Integro (aj v malospotrebiteľskom balení)
  • alebo v 2. termíne proti vyliahnutým húseniciam max. 2-x za sezónu Bulldock 25 EC (aj v malospotrebiteľskom balení) a Green Bull, ďalej Calypso 480 EC (aj v malospotrebiteľskom balení), Ceon 5 CS, Cyprin 10 EC, Decis EW 50 (aj v malospotrebiteľskom balení), Decis Protech, Delta EW 50, In-Sek, Karate Zeon 5 CS (aj v malospotrebiteľskom balení), Lambdol, Star Verso, Star Zeon, Mavrik 2 F, max. 1-x za sezónu Mospilan 20 SP (aj v malospotrebiteľskom balení) a Green Mospi, ďalej Nurelle D (aj v malospotrebiteľskom balení), Reldan 22 (aj v malospotrebiteľskom balení), Spintor (aj v malospotrebiteľskom balení) a Steward (aj v malospotrebiteľskom balení)
  • alebo biologické prípravky Biobit XL, Carpovirusine (max. 3-x za sezónu) a Madex, ktoré sa aplikujú na začiatku liahnutia húseníc, čo je asi 3 dni po 1. termíne.
- vinič – odporúčame koncom 21. týždňa vykonať prvé preventívne ošetrenie proti múčnatke vo všetkých oblastiach. V prípade, že za posledných 7 dní pred postrekom naprší viac ako 40 mm, treba ošetrovať aj proti peronospóre. Tesne pred kvitnutím bude potrebné ošetrovať proti obom chorobám bez ohľadu na priebeh počasia.

Ing. Stanislav Barok
ÚKSÚP – OOR
19.5.2015
Zdroj: ÚKSÚP
 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

 
 
Letenky
Pelikan