Aktuality   Predpoveď počasia Aktuálne počasie   Letoviská Voda Hory Snehové správy Web kamery Turist Info Zdravie Astro Agro Postreky Lexikón   Služby Kontakt
Vyhľadávanie
Náhľad kamier
Signalizačná správa ÚKSÚP

V najnovšej signalizačnej správe si priblížime pleseň cibuľovú (Peronospora destructor), obaľovača
slivkového (Grapholita funebrana) a broskyňového (Cydia molesta).
Upozorňujeme na ochranu voči plesni cibuľovej. Zaraďujeme ju medzi mikroskopické huby, ktorá
napadá cibuľovú zeleninu. Na napadnutých rastlinách sa prvotné príznaky vytvárajú na starších
listoch. Pozorujeme tvorbu charakteristických svetlohnedých pozdĺžnych škvŕn (3-30 cm), ktoré
sa postupne zväčšujú. Napadnuté listy časom blednú, žltnú a usychajú. Hubové ochorenie napadá
aj kvetné časti či dokonca aj cibule. V rámci chemickej ochrany môžeme využiť fungicíd a bakteriocíd
Cuprozin Progress (účinná látka copper hydroxid), fungicídy Affix, Afrodyta 250 SC, Chamane,
Norios, Zoxis (azoxystrobin), Askon (azoxystrobin a difenoconazol), Infinito SC (fluopicolide a
propamocarb), Zorvec Endavia (benthiavalicarb a oxathiapiprolin), Bopyrac WG (boscalid a
pyraclostrobin) a Signum, ktorý je aj v malospotrebiteľskom balení (MB), teda vhodný pre
záhradkárov a iba v MB Magnicur Finito (fluopicolide a propamocarb).
V súčasnom období nálety obaľovačov na hostiteľských rastlinách (ovocných drevinách) pokračujú
v takmer ustálených počtoch. Spôsobujú červivosť plodov. Napadnuté plody zvyčajne dozrejú skôr.
Pozorujeme, že plody sa sfarbujú do modra a na povrchu vidíme kvapôčku gleja. Plody zreteľne
mäknú a vo vnútri môžeme nájsť červenkastú larvu s hnedými kôpkami trusu.
Práve minulé aj nadchádzajúce premenlivé počasie ich pomerne obmedzuje. Podľa 10-dňovej
predpovedi počasia nenastane výraznejšie oteplenie bez zrážok, preto maximum letu je ťažké
stanoviť. Obaja zástupcovia obaľovačov nalietavajú do feromónových lapačov, a to približne
od začiatku mája. Samotná početnosť je kolísavá, ale aj tak presahuje kritické hodnoty na
ošetrovanie! Spomedzi autorizovaných chemických prípravkov môžeme využiť:

- obaľovač broskyňový – Karate Zeon 5 CS (aj malospotrebiteľskom balení - MB), Karathe Zeon
5CS, Ninja Zeon 5 CS, Sentinel, Vaztak Pro a iba v MB Samuraj (lambda-cyhalothrin), Decis EW 50,
Decis Forte, Decis Protech (aj v MB), Delta EW 50, Dinastia a iba v MB Sanium Ultra, Sanium Ultra
AL a Decis AL (deltamethrin) a biologické prípravky Carpovirusine (Cydia pomonella Granulosis
Virus M) a Lepinox Plus (Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmeň EG 2348, aj v MB), ktoré treba
aplikovať o 3-5 dní skôr ako sú dátumy uvedené v tabuľke;
Predpokladáme, že tento rok bude
obdobie pre kontaktné prípravky približne o 14 dní skôr ako vlani:
územie Slovenskej republiky: 1. signalizačné pásmo (okresy Dunajská Streda, Komárno a juh
okresov Galanta, Šaľa a Nové Zámky)
obaľovač broskyňový 13.-15. mája, obaľovač slivkový 16.-19. mája;
2. signalizačné pásmo (ohraničené približne okresmi Bratislava, Trnava, Nitra, Levice, Lučenec,
Rimavská Sobota, Košice a Michalovce)
obaľovač broskyňový 17.-19. mája, obaľovač slivkový 20.-23. mája;

3. signalizačné pásmo (nížinné polohy a kotliny severnejšie od 2. pásma do nadmorskej výšky
približne 600 m)
obaľovač broskyňový 23.-27. mája, obaľovač slivkový 26.-30. mája;

polohy nad 600 m ešte plus 5-7 dní
Upozorňujeme, že pre korektné použitie chemických prípravkov je dôležité sa riadiť pokynmi, ktoré
sú uvedené na etikete konkrétneho autorizovaného prípravku na ochranu rastlín.

Ing. Maroš Lučaj, ÚKSÚP – OOR
13.05.2024
Zdroj: ÚKSÚP
 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

 
 
Letenky
Pelikan