Milí návštevníci. Z dôvodu technickej poruchy sú niektoré časti našej stránky nedostupné. Na odstránení závad pracujeme. Ďakujeme za pochopenie!
  Aktuality   Predpoveď počasia Aktuálne počasie   Letoviská Voda Hory Snehové správy Web kamery Turist Info Zdravie Astro Agro Postreky Lexikón   Služby Kontakt
Vyhľadávanie
Náhľad kamier

Signalizačná správa ÚKSÚP

Nálety obaľovačov na ovocných drevinách majú stúpajúcu intenzitu, čo si možno pozrieť na stránke https://www.uksup.sk/nalety-obalovacov. Preto upozorňujeme na obaľovača slivkového a broskyňového (synonymum obaľovač východný), ktorí nalietavajú do feromónových lapačov približne od poslednej dekády apríla. Ich početnosť je značne vysoká a presahuje kritické hodnoty na ošetrovanie. Nepravidelnosť ulovených motýľov je spôsobovaná viacerými faktormi, lokálnymi zrážkami a dostatkom hostiteľských rastlín. Spomedzi povolených prípravkov proti obaľovačovi broskyňovému patrí medzi biologické prípravky Lepinox plus s účinnou látkou Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki (aj v malospotrebiteľskom balení – MB), ktorý treba použiť na začiatku liahnutia húseníc, čo je oproti dátumom v nižšie uvedenej tabuľke asi o 4-5 dni skôr. V rovnakom termíne sa aplikuje aj Steward OPZ (účinná látka indoxacarb). Prípravok Carpovirusine (Cydia pomonella Granulosis Virus M) je tiež biologický a aplikuje sa v čase liahnutia lariev, pričom ho možno použiť max. 3-x za vegetáciu.
Podobne prípravok Exirel (cyantraniliprole) sa aplikuje na začiatku kladenia vajíčok pred výskytom prvých lariev a max. 2- x za vegetáciu. Ostatné prípravky sa aplikujú v období liahnutia lariev alebo ihneď po vyvrcholení letu motýľov alebo 8-10 dní po začiatku výraznejšieho náletu.
Povolené prípravky:
- obaľovač broskyňový – Karate Zeon 5 CS (aj MB), Ninja Zeon 5 CS, Vaztak Pro a Lambdol a iba v malospotrebiteľskom balení Samuraj (všetky s účinnou látkou lambda-cyhalothrin), ďalej v MB balení Mospilan 20 SP, Vošky-molice Stop (acetamiprid) a Sanium Ultra (deltamethrin);
- obaľovač slivkový – Decis EW 50, Decis Protech (aj MB), Delta EW 50 a Dinastia a iba v malospotrebiteľskom balení Decis Al a Sanium Ultra (všetky s účinnou látkou deltamethrin), a ďalej Karate Zeon 5 CS (aj MB), Ninja Zeon 5 CS a Lambdol a iba v malospotrebiteľskom balení Samuraj.

Presnejšie dátumové ohraničenie pre celé Slovensko je nasledovné:
územie Slovenskej republiky:
1. signalizačné pásmo (okresy Dunajská Streda, Komárno a juh okresov Galanta, Šaľa a Nové Zámky -
obaľovač broskyňový 24.-26. mája a obaľovač slivkový 27. – 29. mája
2. signalizačné pásmo (ohraničené približne okresmi Bratislava, Trnava, Nitra, Levice, Lučenec, Rimavská Sobota, Košice a Michalovce) - obaľovač broskyňový 28.- 30. mája a obaľovač slivkový 31. mája - 3. júna
3. signalizačné pásmo (nížinné polohy a kotliny severnejšie od 2. pásma do nadmorskej výšky približne 600 m) - obaľovač broskyňový3.-7. júna a obaľovač slivkový 6.-10. júna
polohy nad 600 m ešte plus 5-7 dní
Pre pleseň zemiakovú a peronospóru a múčnatku viniča odporúčame sledovať špeciálnu signalizáciu zverejňovanú na stránke www.uksup.sk v kolónke „Signalizácia“ v časti pod názvom „Špeciálna signalizácia pre vinič a zemiaky“. Vinohradníkom odporúčame vykonať pred kvitnutím 2 postreky proti múčnatke najmä v polohách s opakovanými výskytmi. Ešte upozorňujeme na pásavku zemiakovú, ktorej dospelce sa začínajú objavovať v porastoch zemiakov, a vošky, ktoré sa vyskytujú na viacerých plodinách.

Ing. Stanislav Barok
ÚKSÚP – OOR
16.5.2022
Signalizačná správa ÚKSÚPMožno si už viacerí pestovatelia všimli skutočnosť, že odstup kvitnutia jednotlivých ovocných druhov sa akoby každoročne viac približuje k sebe až splýva do veľmi krátkeho obdobia niekoľkých dní. Je tomu aj toho roku, keď takmer naraz kvitnú mandle, marhule, broskyne aj skoré slivkoviny, napr. ringloty, a začínajú aj čerešne a višne. Avizované ochladenie v posledný víkend nastalo a počas neho zakvitli aj pravé trnky a hneď na to bude krátka tzv. trnková zima s hrozbou mrazov aj v nížinách. Či bude toto posledné mrazové obdobie, ťažko povedať, ale skôr nie. Vpády arktického vzduchu priamo zo severu sa tejto jari akosi pravidelne opakujú.
Skorú, tzv. nepravú červivosť plodov sliviek spôsobujú piliarky. Najteplejšie oblasti, v ktorých skoré slivkoviny už dokvitajú, upozorňujeme, že ochrana proti piliarkam spočíva v jednom dôkladnom postreku stromov ihneď po ich odkvitnutí, keď opadávajú posledné korunné lupienky kvetov (nie skôr, keď ešte lietajú včely!). Ošetrenie má význam iba v miestach pravidelných škôd. Na sledovanie rojenia a odchyt dospelých piliarok sa používajú Biele lepové dosky, Stopset B a Arboband – lepové dosky biele, ktoré je potrebné vyvesiť do korún stromov približne 10 dní pred kvitnutím, čo ešte vo vyšších slivkových polohách možno stihnúť. Na chemickú ochranu sú povolené prípravky Decis EW 50, Decis Protech (aj v malospotrebiteľskom balení – MB), Delta EW 50, Dinastia a iba v malospotrebiteľskom balení Decis Al, Sanium Ultra a Sanium Ultra, Al, ktoré sú povolené proti žravým a cicavým škodcom na všetkých ovocných drevinách.
U viniča sa blíži termín ošetrovania proti kučeravosti tzv. postrekom na sucho. Chemická ochrana je potrebná výlučne iba v tých vinohradoch, kde v minulom roku roztoče spôsobili významnejšie škody, a kde nie je použitá biologická ochrana. V zdravých viniciach ošetrovať netreba! Pripomíname, že plstnatosť nemá žiadny hospodársky význam a kučeravosť je tak lokálny problém zväčša iba niekoľkých silne napadnutých krov, že ošetrovanie celej vinice je takmer vždy nepotrebné, ale sa treba zamerať iba na skutočne napadnuté kry. Silne napadnuté kry viac rokov po sebe je rozumnejšie mechanicky odstrániť a spáliť. Jarný postrek je najúčinnejší počas slnečných dní pri teplote 12-15oC. V štádiu pučania (štádium tzv. včielky) možno použiť prípravky RWA Cumulus WG, Kumulus WG (aj MB), Síra 800 WG, Sirus a Thiovit Jet (aj MB), ktoré sa môžu použiť aj ihneď po vypučaní, avšak s nižšou koncentráciou. Bez ohľadu na vegetačné štádium je povolený prípravok Ortus 5 SC (aj MB), ktorý možno používať aj počas vegetácie postrekom na list, čo je aj vlastne najbežnejší spôsob jeho aplikácie. Najvhodnejšia, najekonomickejšia, najistejšia a prírode najbližšia je ale biologická ochrana použitím dravého roztoča Typhlodromus pyri. I keď priame náklady na vykonanie tohto zásahu sú pomerne vysoké, pri dodržaní podmienok použitia, ale najmä pri správnom výbere ostatných prípravkov počas vegetácie proti hubovým chorobám či iným škodlivým organizmom sa dosiahne trvalá ochrana na celú životnosť vinohradu. Častou otázkou vinohradníkov je, či tento jarný postrek účinkuje aj proti múčnatke. Treba konštatovať, že oficiálna autorizácia nie je uvedená pri žiadnom prípravku a o vedľajšom účinku tiež nie sú na etiketách žiadne údaje. Avšak vzhľadom na to, že ide o sírnaté prípravky, je určitý predpoklad i keď nižšieho účinku proti múčnatke aj v tejto skorej fáze ošetrovania. Veľmi dobrý protimúčnatkový účinok je až v štádiu dĺžky letorastov na úrovni 10-15 cm.
Ing. Stanislav Barok
ÚK
Zdroj: ÚKSÚP
 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

 
 
Letenky
Pelikan