Aktuality   Predpoveď počasia Aktuálne počasie   Letoviská Voda Hory Snehové správy Web kamery Turist Info Zdravie Astro Agro Postreky Lexikón   Služby Kontakt
Vyhľadávanie
Náhľad kamier

Signalizačná správa ÚKSÚP

Vzhľadom na pretrvávajúce suché počasie upozorníme najprv na múčnatku mrkvovú napádajúcu najmä mrkvu a petržlen, prípadne menej pestovaný paštrnák. V prevencii proti nej sú najúčinnejšie preventívne opatrenia, a to dodržanie normy výsevku (príliš nepresievať, aby neboli prehustené porasty), neprehnojovanie dusíkom, ničenie burín a včasné jednotenie. Na chemickú ochranu sú povolené do mrkvy prípravky Mavita 250 EC a Score (oba s účinnou látkou difenoconazole, Score aj MB), do mrkvy, petržlenu a paštrnáku Askon (účinná látka azoxystrobin + difenoconazole, aj MB), do mrkvy a petržlenu Signum (účinná látka boscalid + pyraclostrobin, aj MB), Luna Experience (účinná látka fluopyram + tebuconazole), Zato 50 WG a Magnicur Core (oba s účinnou látkou trifloxystrobin), Kumuluis WG (aj MB) a Thiovit Jet (oba s účinnou látkou síra, aj MB) ado koreňovej zeleniny všeobecne Dagonis (účinná látka difenoconazole + fluxapyroxad), Sulfurus (aj MB) a Síra BL (oba s účinnou látkou síra). Okrem toho je povolený do mrkvy biologický prípravok Serenade Aso (účinná látka Bacillus subtilis) ado petržlenu v skleníkoch Sonata (účinná látka Bacilus pumilis). V zásade sa ošetruje až pri zistení prvých príznakov choroby, preventívne len výnimočne v miestach s pravidelnými výskytmi a mimoriadne priaznivými podmienkami, ktoré v tomto roku trvajú vo väčšine oblastí približne od začiatku júna.
Pre pleseň zemiakovú na zemiakoch (prípadne aj na rajčiakoch) možno na presnejšie určenie potreby ošetrovania využiť podrobnú signalizáciu pre vybraných 67 lokalít Slovenska zverejňovanú týždenne na stránke www.uksup.sk. Potreba ošetrovania je len v lokalitách s vyššími úhrnmi zrážok približne nad 30-40 mm za posledný týždeň, čo spĺňa iba niekoľko lokalít nepravidelne rozmiestnených po celom Slovensku. Neošetrujú sa odrody, ktoré budú zberané do 14 dní.
Pre jablone a hrušky platí okrem posledného upozornenia na obaľovača jablčného aj potreba pravidelnej ochrany proti múčnatke a chrastavitosti, približne každých 12-14 dní až do konca júla. V prípade veľmi silných výskytov roztočov alebo roztočcov je potrebná ochrana aj proti nim.
Lokálne daždivejšie počasie búrkového charakteru môže podnietiť rozvoj septóriovej škvrnitosti zeleru. Choroba sa prejavuje tvorbou drobných sivohnedých škvŕn so žltým okrajom. Pri silnom napadnutí celé listy žltnú a odumierajú. Preventívne chorobu obmedzuje dôkladná likvidácia pozberových zvyškov, správne striedanie plodín (opakované pestovanie zeleru na tej istej ploche najskôr po 3 rokoch, radšej aj viac) a výber odolných odrôd. Nakoľko sa choroba prenáša aj osivom, treba na výsev použiť zdravé, prípadne morené osivo. V poľných podmienkach sa ošetruje po zapojení porastu, kedy sa predlžuje čas ovlhčenia listov, ale najčastejšie až po objavení sa prvých príznakov. Vsúčasnosti sú povolené prípravky Askon (účinná látka azoxystrobin + difenoconazole, aj MB), Zato 50 WG a Magnicur Core (oba s účinnou látkou trifloxystrobin) a Zoxis (účinná látka azoxystrobin).
Vinohradníkov opätovne upozorňujeme na múčnatku, ktorá je chorobou číslo jeden takmer vo všetkých vinohradníckych oblastiach. Neodporúčame podceniť jej infekčnosť, rovnako spoliehanie sa na veľmi vysoké teploty nemusí byť úplne správne.

Ing. Stanislav Barok 
ÚKSÚP – OOR
12.7.2022

Signalizačná správa ÚKSÚPMožno si už viacerí pestovatelia všimli skutočnosť, že odstup kvitnutia jednotlivých ovocných druhov sa akoby každoročne viac približuje k sebe až splýva do veľmi krátkeho obdobia niekoľkých dní. Je tomu aj toho roku, keď takmer naraz kvitnú mandle, marhule, broskyne aj skoré slivkoviny, napr. ringloty, a začínajú aj čerešne a višne. Avizované ochladenie v posledný víkend nastalo a počas neho zakvitli aj pravé trnky a hneď na to bude krátka tzv. trnková zima s hrozbou mrazov aj v nížinách. Či bude toto posledné mrazové obdobie, ťažko povedať, ale skôr nie. Vpády arktického vzduchu priamo zo severu sa tejto jari akosi pravidelne opakujú.
Skorú, tzv. nepravú červivosť plodov sliviek spôsobujú piliarky. Najteplejšie oblasti, v ktorých skoré slivkoviny už dokvitajú, upozorňujeme, že ochrana proti piliarkam spočíva v jednom dôkladnom postreku stromov ihneď po ich odkvitnutí, keď opadávajú posledné korunné lupienky kvetov (nie skôr, keď ešte lietajú včely!). Ošetrenie má význam iba v miestach pravidelných škôd. Na sledovanie rojenia a odchyt dospelých piliarok sa používajú Biele lepové dosky, Stopset B a Arboband – lepové dosky biele, ktoré je potrebné vyvesiť do korún stromov približne 10 dní pred kvitnutím, čo ešte vo vyšších slivkových polohách možno stihnúť. Na chemickú ochranu sú povolené prípravky Decis EW 50, Decis Protech (aj v malospotrebiteľskom balení – MB), Delta EW 50, Dinastia a iba v malospotrebiteľskom balení Decis Al, Sanium Ultra a Sanium Ultra, Al, ktoré sú povolené proti žravým a cicavým škodcom na všetkých ovocných drevinách.
U viniča sa blíži termín ošetrovania proti kučeravosti tzv. postrekom na sucho. Chemická ochrana je potrebná výlučne iba v tých vinohradoch, kde v minulom roku roztoče spôsobili významnejšie škody, a kde nie je použitá biologická ochrana. V zdravých viniciach ošetrovať netreba! Pripomíname, že plstnatosť nemá žiadny hospodársky význam a kučeravosť je tak lokálny problém zväčša iba niekoľkých silne napadnutých krov, že ošetrovanie celej vinice je takmer vždy nepotrebné, ale sa treba zamerať iba na skutočne napadnuté kry. Silne napadnuté kry viac rokov po sebe je rozumnejšie mechanicky odstrániť a spáliť. Jarný postrek je najúčinnejší počas slnečných dní pri teplote 12-15oC. V štádiu pučania (štádium tzv. včielky) možno použiť prípravky RWA Cumulus WG, Kumulus WG (aj MB), Síra 800 WG, Sirus a Thiovit Jet (aj MB), ktoré sa môžu použiť aj ihneď po vypučaní, avšak s nižšou koncentráciou. Bez ohľadu na vegetačné štádium je povolený prípravok Ortus 5 SC (aj MB), ktorý možno používať aj počas vegetácie postrekom na list, čo je aj vlastne najbežnejší spôsob jeho aplikácie. Najvhodnejšia, najekonomickejšia, najistejšia a prírode najbližšia je ale biologická ochrana použitím dravého roztoča Typhlodromus pyri. I keď priame náklady na vykonanie tohto zásahu sú pomerne vysoké, pri dodržaní podmienok použitia, ale najmä pri správnom výbere ostatných prípravkov počas vegetácie proti hubovým chorobám či iným škodlivým organizmom sa dosiahne trvalá ochrana na celú životnosť vinohradu. Častou otázkou vinohradníkov je, či tento jarný postrek účinkuje aj proti múčnatke. Treba konštatovať, že oficiálna autorizácia nie je uvedená pri žiadnom prípravku a o vedľajšom účinku tiež nie sú na etiketách žiadne údaje. Avšak vzhľadom na to, že ide o sírnaté prípravky, je určitý predpoklad i keď nižšieho účinku proti múčnatke aj v tejto skorej fáze ošetrovania. Veľmi dobrý protimúčnatkový účinok je až v štádiu dĺžky letorastov na úrovni 10-15 cm.
Ing. Stanislav Barok
ÚK
Zdroj: ÚKSÚP
 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

 
 
Letenky
Pelikan