Aktuality   Predpoveď počasia Aktuálne počasie   Letoviská Voda Hory Snehové správy Web kamery Turist Info Zdravie Biopredpoveď Peľové správy Peľový kalendár Astro Agro Lexikón   Služby Kontakt
Vyhľadávanie
Náhľad kamier
2
 
slabá až mierna záťaž
 
  záťaž z tepla pre srdciarov
  u labilných osôb pocit závratu
  migrény
1
 
slabá záťaž
 
  priaznivý vplyv počasia
BIO
Biopredpoveď – alebo biopočasie je medicínsko – meteorologická predpoveď, ktorá sa zaoberá vplyvom zmien počasia na zdravie človeka. Metodiku takýchto predpovedí, vzťahujúcu sa na bioregión a topografiu Slovenska, spracoval Výskumný ústav humánnej bioklimatológie. Biopredpoveď ako preventívny faktor môže svojimi upozorneniami a odporúčaniami prispieť k zníženiu výskytu zhoršení niektorých ochorení alebo zníženiu výskytu ich komplikácií. Dokonca z niektorých štúdií vyplýva, že prispieva aj k poklesu dopravnej nehodovosti spôsobenej indispozíciou vodičov v dôsledku ich zvýšenej vnímavosti na náhle zmeny počasia. Je vyjadrovaná prostredníctvom rizikového stupňa.

Rizikový stupeň - vyjadruje intenzitu pôsobenia vplyvu poveternostných procesov na meteosenzitívnych ľudí, teda intenzitu záťaže vplyvu týchto zmien na ľudský organizmus. Nehovorí nám však nič o tom, na ktorú skupinu ľudí a s akými zdravotnými ťažkosťami má daný rizikový stupeň priaznivý, resp. nepriaznivý účinok. Preto je vhodné, popri číselnej hodnote rizikového stupňa, uvádzať aj podrobnejší popis zdravotných ťažkostí, ktoré zmeny počasia môžu ovplyvňovať.

Meteosenzitivita - teda vnímavosť ľudí na počasie, je všeobecne definovaná ako vlastnosť organizmu reagovať na zmeny počasia rôznou intenzitou, od citlivosti až po meteotropné ochorenia. Podstatou tejto vnímavosti je porucha normálneho priebehu adaptačných reakcií organizmu na zmeny atmosférického prostredia, napr. teplotu , tlak, vlhkosť vzduchu. Dôležitú úlohu pri týchto poruchách má vek, kondícia a celkový zdravotný stav človeka, pričom ľudia starší a chorí, či už akútne alebo chronicky, sú citlivejší a vnímavejší na zmeny počasia. Podľa rôznych epidemiologických štúdií sa odhaduje, že v populácii sa nachádza 35 až 75 % meteosenzitívnych ľudí, pričom vyššie percento týchto ľudí žije v priemyselne vyspelých štátoch.

Meteosenzitivita nie je len výmyslom dnešnej modernej doby. Už z  prvých písomných zmienok z čias rozvoja starobylého čínskeho liečiteľstva sa dozvedáme, že vplyvmi počasia na ľudský organizmus trpeli už aj naši predkovia v ranných dobách.
Zdroj: meteo.sk
 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

 
 
Letenky
Pelikan